Radioactiviteit

Radioactiviteit is het natuurlijke proces waarbij bepaalde atomen spontaan splitsen in kleinere atomen. Bij deze splitsing wordt ioniserende of radioactieve straling uitgezonden.

Ioniserende of radioactieve straling bezit zoveel energie dat de straling veranderingen in andere atomen kan teweegbrengen. Dit kan gevaarlijk zijn in hoge dosissen. Het is een proces dat men niet zintuiglijk kan waarnemen: radioactieve straling kan men niet voelen, horen, proeven, ruiken of zien.

radioactiviteit
het internationale symbool voor ioniserende straling

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel. Ook in de natuur komen radioactieve stoffen voor en iedereen wordt er aan blootgesteld.

Radioactiviteit is niet de enige vorm van ioniserende straling. Andere vormen van ioniserende straling zijn röntgenstralen (of X-stralen: hoogenergetische fotonen) en sommige elementaire deeltjes zoals positronen (gebruikt in PET-scans voor medische beeldvorming) en elektronen.

Wij trachten u op een begrijpelijke manier uit te leggen wat radioactiviteit is, hoe het ontstaan, hoe het gebruikt kan worden en wat de eventuele schadelijke gevolgen ervan kunnen zijn.

Op deze website worden de volgende zaken behandeld:

 • Radioactiviteit
  Radioactiviteit, wat is radioactiviteit, wat zijn de gevolgen ervan, hoe ontstaat het?
 • Gezondheid
  Radioactieve straling zorgt voor schade aan het DNA van onze lichaamscellen. De gevolgen voor de gezondheid kunnen nefast zijn.
 • Kernreactoren
  Kernreactoren zetten de hitte die vrijkomt bij radioactief verval om in electriciteit.
 • Atomen
  Om radioactiviteit te kunnen begrijpen is het belangrijk te weten hoe atomen gebouwd zijn.
 • Radioactiviteit
  Radioactiviteit is het spontaan uit elkaar vallen van zware atomen in lichtere atomen. Bij dit verval komt radioactieve straling vrij.
 • Atoombom
  De werking van atoomwapens berust op het in gang zetten van nucleaire kettingreacties. Bij dit massaal verval van atomen komen gigantische hoeveelheden energie vrij.
 • Toepassingen
  Radioactiviteit heeft enkele nuttige toepassingen. Het wordt gebruikt om de ouderdom van archeologische vondsten te schatten en in de medische beeldvorming.
 • Meten
  Radioactiviteit kan men meten met een Geigerteller: een apparaat dat de ioniserende straling kan vaststellen.